Tez/Proje Yazım Yönergeleri

ÖĞRENCİ > Tez/Proje Yazım Yönergeleri

Tez ve Proje Yazım Kılavuzu güncellenmiştir. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren teslim edilecek olan Tez ve Projeler Yeni Kılavuza göre yazılmalıdır. Tez yazımı için belirlenmiş olan tüm kurallar Proje yazımı için de geçerlidir. Tez ve Proje yazımında kılavuza uygunluğun tespitine yönelik yardımcı olmak amacıyla  "Tez Yazım Kontrol Listesi" bulunmaktadır. Tez yazım kılavuzu dikkatle incelenerek tez ve proje kılavuza göre hazırlanmalıdır. Tez ve projenin kılavuza uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı bu listeye göre kontrol edilmelidir. Kontrol listesindeki tüm maddeler "UYGUN" olarak cevaplanmadan tez kontrole gönderilmemelidir.

 

TEZ YAZIM KILAVUZU

 

TEZ ŞABLONU

 

TEZ YAZIM KONTROL LİSTESİ

NOT: Tez tesliminde Enstitüye sadece 1 adet basılı tez çıktısı teslim edilecektir. Merkez Kütüphaneye de tezin CD veya Flash Bellek içinde dijital kopyası teslim edilecektir. Detaylı bilgi Tez Teslimi için gerekli belgeler kısmında bulunmaktadır.

Tez Savunma Sınavında başarılı olunması durumunda Tez Teslimi için gerekli belgeler için TIKLAYINIZ.

 

Yayın ve Sergi Çalışmalarında Adres Bildirimi

Tezlerden türetilmiş yayınlarda ve sanatta yeterlik öğrencilerinin açacağı sergide, öğrencinin adresi aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

• Türkçe Makale/Bildiri/Sergi: İlgili Anabilim Dalı/Anasanat Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yalova Üniversitesi, 77200 Yalova, Türkiye

• İngilizce Makale/Bildiri/Sergi: Related Department (MSc/PhD), Institute of Graduate Studies, Yalova University, 77200 Yalova, Türkiye