Dilekçe ve Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. El yazısı ile doldurulan Dilekçe ve Formlar kabul edilmeyecektir.

DİLEKÇELER
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi
Mazeretli Kayıt Yenileme Dilekçesi
Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi
Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi (EABD'ye)
Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi (Enstitüye)
Kayıt Dondurma Dilekçesi
Kayıt Sildirme Dilekçesi
Askerlik Sevk Tehiri Dilekçesi
   
GENEL FORMLAR (Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora)
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu
Mazeretli Ders Kayıt Formu
Ders Saydırma Muafiyet Formu
Farklı veya Aynı Enstitüden Program Dışı Ders Alma Formu
Seminer Sınavı Tutanağı
Ortak Danışman Atama Formu
Danışman Değişikliği Formu
İlişik Kesme Formu
   
TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
Tez-Proje Öneri Formu
Tez-Proje Konusu Değişikliği Formu
Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu
Proje Teslim ve Jüri Öneri Formu
Tez Savunma Sınavı Tutanağı
Proje Savunma Sınavı Tutanağı
Tez Teslim Tutanağı
Proje Teslim Tutanağı
Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Başvuru Dilekçesi
   
DOKTORA FORMLARI
Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi
Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu
Yeterlik Yazılı Sözlü Sınav Soru Evrakı
Yeterlik Tutanağı Yeterlik Jürisi Sınav Raporu
Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Tez Önerisi Sınav Tutanağı
Tez İzleme Sınav Tutanağı
Tez Öneri Sınavı Tarihi Tebliğ Dilekçesi
Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu
Tez Savunma Sınavı Tutanağı
Tez Teslim Tutanağı
   
ANABİLİM DALLARI İÇİN FORMLAR
Yeni Öğrenci Danışman Görevlendirme Formu
Uzmanlık Alan Dersi Raporu
Yolluk Formu
Ders Tanıtım Bilgileri Formu 

 

Etiket: Dilekçe ve Formlar