Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde kullanılan formlar güncellendikçe Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başlığı altına eklenecektir. Bu bakımdan öncelikle güncel formaları dikkate almanız gerekmektedir.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Formlar (YENİ)

Tez/Proje Konusu Öneri Formu

Tez/Proje Konusu Değişiklik Formu

Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim ve Jüri Öneri Formu

Doktora Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu

Doktora Seminer Tutanağı

Yüksek Lisans Seminer Tutanağı

Yazım Kurallarına Uygunluk Tutanağı

Tez Savunma Sınavı Tutanağı

Tez Teslim Tutanağı (Tez savunma sınavı sonrası ciltli tezlerin teslimi)

Uzmanlık Alan Dersi Raporu Formu

Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu

Farklı veya Aynı Enstitüden Program Dışı Ders Alma Formu

Mazeretli Ders Kayıt Formu

Muafiyet ve Ders Saydırma Formu

Ortak Danışman Atama Formu

 

Fen Bilimleri Dilekçe ve Formlar

Ders Saydırma Formu 

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Kayıt Dondurma Dilekçesi 

Doktora Yeterlik Jüri Atama Formu 

Doktora Yeterlik Komitesi Yeterlik Sınavı Sonuç Raporu

Tez İzleme Komitesi Atama Formu 

Yatay Geçiş Başvuru Formu

 

Sosyal Bilimler Dilekçe ve Formlar

Danışman Değişikliği Formu

Ders Saydırma Formu

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Savunma Sınavı Öncesi Tez Teslim Tutanağı

Tezi Reddedilen Öğrenciler İçin Tezsiz YL Diploması Dilekçesi

Kayıt Dondurma Dilekçesi 

Doktora Tez Önerisi Sınavı Tarih Tebliğ Dilekçesi 

Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu 

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

Doktora Yeterlik Jürisi Sınav Raporu ile Yazılı Sözlü Sınav Evraklar

Doktora Yeterlik Tutanağı ve Yeterlik Jürisi Sınav Rapor Formu 

Tez İzleme Komitesi Atama Formu

Doktora Tez İzleme Sınavı Tarihi Tebliğ Dilekçesi 

Doktora Tez İzleme Sınav Tutanağı

Sevk Tehiri Başvuru Dilekçesi 

Yatay Geçiş Başvuru Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiket: Dilekçe ve Formlar