2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için 17 Mart 2023 tarihine kadar talep eden her öğrenci kayıt dondurabilecektir. Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır. Mazeretleri nedeniyle son başvuru tarihine kadar başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri yeniden değerlendirilecektir.

Bahar döneminde uzaktan eğitim modeline geçiş yapıldığından dolayı, şahsen başvuru yapamayanlar bu döneme özel olarak e-posta yoluyla başvuru yapabilecektir. Aşağıda yer alan kayıt dondurma dilekçesinin imzalı olarak e-posta ile yollanması yeterlidir.

Enstitü e-posta adresi: lee@yalova.edu.tr

Kayıt Dondurma Dilekçesi

Etiket: Kayıt Dondurma